Taichung /Taiwan in Summer 98

 

Taichung.jpg
Taichung.jpg

taichung1.jpg
taichung1.jpg

taichung10.jpg
taichung10.jpg

taichung12.jpg
taichung12.jpg

taichung13.jpg
taichung13.jpg

taichung14.jpg
taichung14.jpg

taichung15.jpg
taichung15.jpg

taichung16.jpg
taichung16.jpg

taichung2.jpg
taichung2.jpg

taichung20.jpg
taichung20.jpg

taichung21.jpg
taichung21.jpg

taichung22.jpg
taichung22.jpg

taichung23.jpg
taichung23.jpg

taichung25.jpg
taichung25.jpg

taichung3.jpg
taichung3.jpg

taichung4.jpg
taichung4.jpg

taichung5.jpg
taichung5.jpg

taichung6.jpg
taichung6.jpg

taichung7.jpg
taichung7.jpg

taichung8.jpg
taichung8.jpg

Home|Previous Page|Next Page

Page 1 of 1

 

photos taken with Fuji DS 300 digital camera

original size 1280 x 1024

Reiner Hochmuth & Tsai Chai Hsio in Taichung